Regulamin

REGULAMIN korzystania z platformy sklep.sekurak.pl z dnia 11 grudnia 2019 roku

1. Serwis sklep.sekurak.pl (dalej "Platforma") służy do zakupów produktów (książki, gadgety związane z serwisem sekurak.pl) oraz biletów na wydarzenia (np. sekurak hacking party).

2. Platformę dostarcza: 

Securitum Szkolenia Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków

NIP: 6793133749, KRS: 0000636991

Kontakt: sklep@securitum.pl

(dalej: "SECURITUM")

3. Użytkownikiem (dalej: "Użytkownik") jest każda osoba, która używa Platformy.

4. Płatności na Platformie realizowane są przez zewnętrzny podmiot - PayU. 

5. SECURITUM przechowuje w logach wszystkie informacje, które są wysyłane od Użytkowników - m.in. źródłowy adres IP oraz szczegóły requestów HTTP.

6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości - serwujemy Cookies.

7. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wysyłanie informacji w formie wiadomości e-mail. Wiadomości e-maile będą bezpośrednio związane z działaniem Platformy / zakupionych produktów lub biletów.

8. SECURITUM przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Platformy, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją nowego brzmienia Regulaminu, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

9. SECURITUM przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.

10. Terminy wysyłki produktów określane są każdorazowo w opisie produktu / biletu.

11. Prawo odstąpienia od umowy:
- Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym sklep.sekurak.pl, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji  w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem na adres: sklep@securitum.pl.
- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- Zwracamy koszty wysyłki w wysokości najtańszej oferowanej przez nas przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
- W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
- Zakupiony towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym.

12. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie faktur VAT / faktur korygujących drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail podanego w momencie zakupu). Zgoda oznacza jednocześnie rezygnację z dostarczenia papierowej wersji faktury.

13. Koszty przesyłki zostały skalkulowane dla przesyłek na terenie Polski (za wyjątkiem punktów, gdzie jasno wskazano inaczej w danej opcji transportu). Każda przesyłka realizowana jest opcją ekonomiczną.

14. Użytkownik może dokonać zmiany wybranego rodzaju przesyłki na Paczkomat InPost. Jeśli cena tej opcji jest niższa niż cena wybranego wcześniej rodzaju transportu - cena za realizację przesyłki nie ulega zmianie. 

15. W naszych wydarzeniach / szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

16. Po zakupie biletu na wydarzenie / szkolenie nie ma możliwości jego zwrotu (jest jednak możliwość przekazania go innej osobie). 

17. Zasady podstępowania z danymi osobowymi: 

SECURITUM jako administrator danych osobowych, informuję Panią/Pana, że:

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Platformy,

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie czasu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy korzystania z Platformy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO/stosownego organu nadzoru w sytuacji kiedy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przenoszone ani udostępniane innym podmiotom (za wyjątkiem firm biorących udział w procesie realizacji zamówienia / w tym realizujących obsługę techniczną platformy) bez Pani/Pana zgody.