Szkolenie: bezpieczeństwo frontendu aplikacji WWW (sesja zdalna - 30.11-01.12.2020r.)

O szkoleniu

Praktyczny kurs prowadzony przez znanego badacza bezpieczeństwa Michała Bentkowskiego – dwa dni warsztatów nt. praktycznej strony bezpieczeństwa aplikacji webowych w kontekście podatności po stronie frontendu. Michał na co dzień jest pentesterem, trenerem, badaczem bezpieczeństwa oraz współautorem książki "Bezpieczeństwo aplikacji webowych". 
 

Na kursie:

 • Dowiesz się o najczęściej występujących podatnościach we frontendzie aplikacji webowych, takich jak: Cross-Site Scripting czy CSS Injection.
 • Zobaczysz jakie zagrożenia stwarzają popularne frameworki JavaScript – jQuery / AngularJS / React / itp
 • Poznasz mniej typowe podatności
 • Poznasz warsztat bugbountera
 • Nauczysz się sprytnych metod omijania filtrów
 • Poznasz metody ochrony

Po kursie dostęp do zadań rozwiązywanych w trakcie szkolenia będzie udostępniony przez 30 dni.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do szkolenia i technologii client-side.
2. Cross-Site Scripting – najistotniejsza podatność świata client-side.

 • omówienie Same Origin Policy
 • omówienia i trening praktycznych skutków XSS-ów,
 • typy XSS,
 • omówienie punktów wejścia XSS (parametry GET/POST, pliki Flash, pliki SVG, upload plików)
 • omówienie punktów wyjścia XSS (niebezpieczne funkcje JS, konteksty w HTML)
 • omówienie metod ochrony przed XSS
 • techniki omijania filtrów XSS
 • XSS-y a dopuszczanie fragmentów kodu HTML.

3. Inne ataki działające po stronie przeglądarek:

 •  Cross-Site Request Forgery
 •  Clickjacking,
 •  RPO (Relative Path Overwrite)/ataki z użyciem CSS,
 •  JSON hijacking,
 •  Dangling markup.

4. Problemy bezpieczeństwa elementów API HTML5:

 •  postMessage,
 •  CORS (Cross-Origin Resource Sharing),
 •  Service Workers,
 •  Web Sockets.

5. Content-Security-Policy – remedium na problemy bezpieczeństwa czy piekło wdrożenia?

 •  wyjaśnienie idei CSP,
 •  omówienie dyrektyw CSP,
 •  omówienie sposobów obejścia CSP,
 •  omówienie problemów przy wdrażaniu CSP.

6. Sposoby zwiększania bezpieczeństwa frontendu

 •  nagłówki bezpieczeństwa (X-Frame-Options, Public-Key-Pins, Strict-Transport-Security i inne),
 • flagi ciasteczek,
 • dobre praktyki w pisaniu aplikacji.

7. Biblioteki JS (jQuery, Angular, React, Knockout)

 •  problemy bezpieczeństwa bibliotek JS,
 •  wstrzyknięcia szablonów,
 •  naruszenie dotychczasowych założeń bezpieczeństwa.

8. Bug bounty

 •  kwestie organizacyjne programów bug bounty na przykładzie Google
 •  techniczne omówienie znalezionych błędów.

9. Podsumowanie szkolenia: krótkie podsumowanie wszystkich metod ataku
i ochrony omówionych na szkoleniu.

Pozostałe informacje

Do szkolenia wymagany jest laptop z przeglądarką Firefox / Chrome.

W razie pytań, prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@securitum.pl, tel.: (12) 36 13 337


Data dodania: 21 maj 2020
Ostatnia aktualizacja: 25 lis 2020